danh mục mới

Vít sàn đuôi cá

Giá liên hệ

Vít đuôi cá hay còn có tên gọi khác như vít tự khoan, vít tô-lê, vít bắn tôn, là một loại sản phẩm có đầu vít dạng đuôi cá.

Danh mục: