danh mục mới

Vít bắn Tô-lê inox

Giá liên hệ

Đinh bắn tô-lê inox, hai còn có cái tên gọi khác là vít bắn tô-lê, vít tô-lê hay vít bắn tôn inox cũng chỉ một loại sản phẩm mà thông thường người ta gọi là vít bắn tôn inox.

Danh mục: